En el cor de logística

Destaquem

Integració laboral

Mesurem l'evolució de les aptituds, actituds i capacitats dels nostres treballadors i treballadores amb l'objectiu de millorar la seva empleabilitat i l'adaptació al lloc de treball.

El “Mètode 44” s'aplica de manera conjunta per l'Equip Tècnic d'Acompanyament i l'Equip Tècnic Productiu, i  consisteix a aplicar una avaluació contínua de 4 actituts considerades indispensables per al creixement personal i professional dels nostres treballadors: compromís amb els objectius de l'entitat, èmfasi en la qualitat, orientació als resultats i capacitat d'aprenentatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitat