En el cor de logística

Actualitat

Resultats del "Premio Bombilla" Grup CARES 2017

Amb l'objectiu de reconèixer el talent i la creativitat dels treballadors/as de Fundació CARES i d'E.I. CODEC i compartir els resultats de l'aplicació de les seves idees, cada any es convoca el "Premio Bombilla" Grup CARES. Les candidatures recullen propostes individuals o grupals, que hagin comportat una millora -social, operativa o econòmica- en el funcionament del servei o de la unitat on s'ha implementat.

Aquest any, s'han lliurat dos premis:

 

Actualitat