Actualitat

Certificats de professionalitat

23/01/2019

El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita que la persona que l'obté està capacitada per a realitzar una activitat professional segons les exigències del mercat laboral. La seva obtenció implica que s'han adquirit les competències professionals necessàries per a exercir una activitat laboral inclosa en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. La formació que condueix a l'obtenció d'aquests certificats s'estructura en blocs denominats Unitats de Competència i aquestes, al seu torn, s'organitzen en Mòduls Formatius.

Els beneficis dels certificats de professionalitat són diversos: promouen l'aprenentatge continuat mitjançant una formació flexible i accessible, permeten l'adquisició d'acreditacions oficials de forma gradual, són vàlids en tot el territori espanyol, per la qual cosa afavoreixen la mobilitat laboral i, sobretot, milloren els currículums de les persones que no compten amb una formació formal prèvia, ja que tenen caràcter oficial.

El Pla Anual de Formació de Grup CARES comprèn itineraris personalitzats de formació que inclouen cursos de contingut transversal com els de seguretat en el treball o manipulació d'aliments que solen impartir-se a l'inici dels itineraris formatius, i altres programes d'especialització, que es programen en una segona fase dels itineraris amb l'objectiu de millorar les competències relacionades amb ocupacions laborals específiques. Aquestes accions formatives es dissenyen en funció de les demandes del sector i del potencial de les persones que reben la formació.

Al gener, 12 operaris de Fundació CARES i de l'Empresa d'Inserció CODEC han iniciat un programa formatiu d'especialització destinat a obtenir el Certificat de Professionalitat en Activitats Auxiliars de Magatzem, impartit conjuntament per Fundació ICIL i Apec Granollers. Una vegada finalitzin la formació, estaran acreditats oficialment per a realitzar operacions auxiliars de recepció, de col·locació i expedició de càrregues en magatzems, per a preparar comandes de forma eficaç seguint els procediments establerts i per a manipular càrregues amb carretons elevadors. A més de la titulació oficial, aquestes persones comptaran amb l'experiència pràctica adquirida en Grup CARES, la qual cosa els converteix en perfils molt vàlids per a accedir a ofertes de treball relacionades amb l'activitat auxiliar logística.

La informació sobre els Certificats de Professionalitat es troba disponible en les webs del SOC i del SEPE.