En el cor de logística

Actualitat

Avaluació temàtica de les empreses d'inserció

 

 

S'ha publicat l'informe d'avaluació corresponent al mandat establert en el Pla d'Avaluació del PO FSE de Catalunya en el període 2014-2020 i liderat pel Servei d´*Ocupació de Catalunya. En aquest pla s'insta a realitzar avaluacions temàtiques de diferents programes emmarcats en el Programa Operatiu que permetin aprofundir sobre els resultats i els impactes que aquest està produint. En aquest informe, es realitza una avaluació de resultats i impacte social de la convocatòria de subvencions del programa "Empreses d'Inserció" (o E.I.) de 2014 i 2015. Descarregar l'informe.

 

 

 

 

 

Actualitat