Actualitat

Jornada de reclutament de CODEC i BCN Activa per incorporar persones en risc d’exclusió

19/04/2022

De les 12 persones en risc d’exclusió que van participar en l’esdeveniment, 8 han estat seleccionades com a operaris de magatzem i de manteniment industrial

L’equip de Selecció i Inclusió Sociolaboral de CODEC i CARES ha participat en un esdeveniment de reclutament impulsat per l’Àrea de Mercat de Treball de Barcelona Activa. La jornada, celebrada el 25 de març a l’edifici MediaTIC de Barcelona, tenia com a objectiu conèixer i entrevistar persones en risc d’exclusió social que estiguessin buscant oportunitats de feina per poder incorporar-les als serveis logístics que gestiona CODEC.

La sessió, a la qual hi van assistir 12 persones en situació d’exclusió social, va començar amb la presentació de l’Empresa d’Inserció CODEC i de les diferents ofertes laborals que l’entitat té obertes per als serveis logístics de Barcelona ciutat i rodalies. També es van exposar els quatre itineraris formatius que CODEC ofereix actualment - gestió de magatzems, manteniment industrial, transport de mercaderies i neteja d’instal·lacions industrials-, i l’acompanyament que es du a terme per millorar les habilitats i capacitats de cada persona i ajudar-la a inserir-se en una empresa ordinària després del seu pas per l’Empresa d’Inserció CODEC.

Després de la presentació, es van dur a terme les entrevistes individuals. De les 12 persones entrevistades, que prèviament havien estat preseleccionades per Barcelona Activa, es van seleccionar 8 professionals. Una de les persones contractades s’incorporarà aquesta setmana a CODEC com a operari de Manteniment Industrial. Durant el temps que treballi a l’empresa d’inserció seguirà l’itinerari de Manteniment Industrial, que inclou formacions específiques en electromecànica, soldadura, electricitat, instal·lacions d’aigua, legionel·la, manteniment i muntatge d’equips industrials, juntament amb formacions transversals en prevenció de riscos laborals, i competències socials, laborals i digitals.

Les altres set persones seleccionades s’han inclòs a la borsa de treball de CODEC i està previst que, en les pròximes setmanes, s’incorporin com a operaris de gestió de magatzems, duent a terme tasques de preparació de comandes en magatzems a temperatura ambient i a temperatura controlada. En el seu cas, seguiran l’itinerari de Gestió de Magatzems, que inclou formacions específiques en activitats auxiliars de magatzem, conducció de carretons i plataformes elevadores, manipulació d’aliments i mercaderies perilloses, treball en espais confinats, o identificació de danys en estanteries, entre altres.

Des de l’equip de Selecció i Inclusió Sociolaboral de CODEC es valora molt positivament aquesta primera jornada de reclutament organitzada gràcies a Barcelona Activa, ja que va permetre donar a conèixer CODEC entre persones en risc d’exclusió social que es troben en cerca de feina i poder fer, en una única jornada, entrevistes individuals per conèixer-les personalment.