Presentació

El compromís

27/05/2015

El nostre compromís té dues fases:

En el periode de contractació, les persones estan tutoritzades pel personal Tècnic d’Acompanyament a la Producció que tenen com a objectius:

  • Detectar, i cobrir, les necessitats formatives dels treballadors/es i incorporar, mitjançant la pràctica laboral, les competències tècniques per desenvolupar el perfil professional escollit.
  • Fomentar l’adquisició d’hàbits laborals i socials que permeten fer seguiment de l’itinerari d’inserció i aplicar, si cal, mesures correctores sobre el pla d’acció inicial.

 

En paral·lel, des de l’acollida fins a la incorporació a l’empresa final, actua el personal Tècnic d’Acompanyament a la Inserció que té com a objectius:

  • Realitzar accions per facilitar la incorporació dels treballadors/es al mercat laboral ordinari, mitjançant l’orientació, motivació i acompanyament individual i millorar així la seva ocupabilitat.
  • Cercar projectes, clients i aliances amb empreses que  permetin  incrementar  amb èxit els processos d’integració laboral en l’empresa ordinària.

 

Per aconseguir-ho, l'equip tècnic treballa de forma coordinada dissenyant el Pla Individual d’Inserció orientat a obtenir o recuperar els hàbits laborals i socials de la persona que, en ser part activa del mercat laboral, l'ajuda a integrar-se de nou en la societat.

 

 

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral