Actualitat

Publicada 'Capaces', la memòria 2022 de Grup Social CARES

16/10/2023

Les empreses d'inserció CODEC, juntament amb Fundació CARES i l'associació esportiva i cultural Club 2C, han publicat la seva memòria institucional corresponent a l'exercici 2022. Amb el títol de 'Capaces', i amb les persones treballadores de CODEC i CARES com a protagonistes de les imatges, el document vol destacar les habilitats, capacitats i actitud de l'equip de professionals de CODEC i CARES.

Les empreses d'inserció CODEC van tancar 2022 amb una plantilla de 222 professionals, 77 persones més que a finals de l'any anterior. D'entre elles, un 66,2% eren persones en situació d'exclusió social. Entre els principals tipus d'exclusió de la plantilla destaquen el de les persones que han passat per un procés de migració (26,8%), majors de 45 anys en situació d'atur (20,7%), persones procedents de serveis de prevenció i inserció social (18,8%) i persones sense accés a la Renda Garantida de Ciutadania (9,9%), situació similar a la registrada en anys anteriors. Durant l'any també es va detectar una tendència a l'alça del grup de joves procedents d'institucions de protecció de menors i del de menors de 30 anys en exclusió social.

Així mateix, durant el 2022, 30 professionals de CODEC en exclusió social es van incorporar a treballar en una empresa ordinària després del seu pas per les nostres empreses d'inserció. El gruix d'aquestes persones es va incorporar principalment a empreses del sector logístic, on van ser contractades per dur a terme funcions d'operari/ària de magatzem, condicionament de productes, preparació de comandes, conducció de carretons o com a tècnics de manteniment industrial, funcions que coincideixen amb els itineraris professionals que les persones realitzen durant el seu pas per CODEC.

Impulsant la formació com a via per millorar l'ocupabilitat de les persones

La millora de la formació de la plantilla com a via per fomentar la seva ocupabilitat en el mercat laboral ordinari va ser un dels focus de CODEC el 2022: un total de 123 professionals de les nostres empreses d'inserció van participar en les diferents accions formatives impulsades, fent un total de 2.911 hores de formació. Durant l'any es van organitzar 126 accions formatives, principalment relacionades amb la prevenció de riscos laborals, la seguretat alimentària, la innovació i la millora de processos i el manteniment de maquinària i instal·lacions. Així mateix, es va impulsar una nova edició del Certificat de Professionalitat en Activitats Auxiliars de Magatzem, una formació oficial de 210 hores lectives que permet acreditar els coneixements i habilitats necessàries per treballar en un magatzem.

El juliol del 2022 es va inaugurar l'Escola d'Operadors i Operadores de Carretó de CODEC i CARES, oberta a totes les persones treballadores d'ambdues entitats que disposen de carnet de carretó però que necessiten practicar per adquirir més seguretat i desimboltura en la conducció d'aquests vehicles. Durant el seu primer any de funcionament, un total de 90 persones van rebre classes personalitzades en aquesta nova escola.

També es va posar en funcionament un nou itinerari professional en Administració Logística, al que es van incorporar tres persones en situació d'exclusió. El nou itinerari formatiu, centrat en la realització de funcions administratives per a empreses logístiques, inclou formacions en ofimàtica, funcionament de fulles de càlcul, recepció i atenció al client i gestió de compres.

Logística amb valor social

En l'àmbit operatiu, el 2022 els professionals de CODEC i CARES van gestionar més de 71.400 m2 de superfície logística, van preparar 3,7 milions de comandes i van gestionar més de 180.000 tones d'aliments a temperatura controlada.

El nostre servei de transport de mercaderies va recórrer més de 140.000 km i va dur a terme un total de 6.000 entregues, un 33,3% més que el 2021. Durant l'any, un nou vehicle hibridat es va incorporar a la flota de camions de CODEC, fent créixer la xifra de vehicles híbrids de la flota fins al 80%.

Pel que fa al servei de manteniment industrial, vam fer un total de 6.700 hores de manteniment industrial, mentre que el nombre d'intervencions va augmentar fins a les 7.400, sumant 1.100 intervencions a les realitzades el 2021.

Podeu consultar la memòria completa, amb tots els indicadors de les empreses d'inserció CODEC, Fundació CARES i el Club 2C, a la secció 'Biblioteca' del web o fent clic sobre la imatge de la portada de la memòria publicada en aquesta notícia.