Actualitat

Avaluació temàtica de les empreses d'inserció

24/07/2019 0:00:00

 

 

S'ha publicat l'informe d'avaluació corresponent al mandat establert en el Pla d'Avaluació del PO FSE de Catalunya en el període 2014-2020 i liderat pel Servei d´*Ocupació de Catalunya. En aquest pla s'insta a realitzar avaluacions temàtiques de diferents programes emmarcats en el Programa Operatiu que permetin aprofundir sobre els resultats i els impactes que aquest està produint. En aquest informe, es realitza una avaluació de resultats i impacte social de la convocatòria de subvencions del programa "Empreses d'Inserció" (o E.I.) de 2014 i 2015. Descarregar l'informe.

 

 

 

 

 

Caixes Home

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?
Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?
Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral