Actualitat

Els serveis de CODEC i CARES certifiquen el seu Protocol de Prevenció i Control d'Infeccions

12/04/2021

Amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de totes les persones treballadores i visitants dels diferents centres i serveis de l'Empresa d'Inserció CODEC i de Fundació CARES, l'entitat ha certificat l'establiment i implantació del seu Protocol de Prevenció i Control d'Infeccions (PPCI), on es fixen les pautes a seguir per fer front a epidèmies com la COVID-19 i altres malalties.

La certificació, emesa pel grup extern d'inspecció i verificació SGS, garanteix que CARES compta amb un Pla de Contingència per fer front a les infeccions que puguin sorgir, i també amb una Evaluació de Riscos específica davant l'expansió de la COVID-19. Es garanteix també que els dos documents segueixen la normativa i les especificacions de les autoritats sanitàries, i que als diferents serveis i instal·lacions es compleixen tots els estàndards de prevenció, neteja, desinfecció, informació i formació, aplicant correctament el protocol establert. La certificació engloba tant les oficines i magatzems propis de CODEC i CARES com també els serveis externs on treballen els i les professionals de les dues entitats.

Poc després de l'arribada de la pandèmia, els equips de Seguretat i Salut Laboral de CODEC i CARES van començar a treballar en la creació d'un protocol per garantir que les mesures de prevenció davant la COVID-19 s'aplicaven correctament en tot moment. Durant la tardor del 2020, professionals de SGS van auditar les instal·lacions i els serveis on treballem per verificar que es comptava amb els protocols necessaris, que aquests eren els adequats i que s'estaven aplicant degudament. Una vegada obtinguda la certificació, trimestralment es continuaran fent inspeccions sorpresa per garantir que tots els protocols es continuen aplicant correctament en tot moment.