Actualitat

Balanç Social de les Empreses d'Inserció 2018

20/12/2019 0:00:00

 

Les empreses d’inserció estem obligades a presentar un informe anual que recull la informació dels resultats obtinguts en matèria d’inserció sociolaboral, i que recopila dades economicofinanceres i referents a l’estructura laboral i l’organització empresarial. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa una anàlisi periòdica de les dades aportades per les diferents entitats socials que serveix per conèixer la situació del sector. El darrer informe publicat per la Generalitat de Catalunya resumeix les dades del període 2006-2018 i es pot consultar en aquest enllaç.

 

 

 

Caixes Home

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?
Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?
Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral